MUSİQİ ALƏTLƏRİ


Müəyyən tembrli musiqi səsləri əldə etmək üçün xüsusi qurğu.
Musiqi alətləri səsçıxarma imkanlarına və quruluş xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir.KLASSİK SİMLİ DARTIMLI ALƏTLƏRİBalalayka

 

Balalayka rus xalqının simli musiqi alətidir. Üçbucaq şəklində olan balalaykanın 3 simi vardır. Bu alətdə səslənmə barmaqların eyni zamanda vurulması ilə baş verir.

 

Rusiyada əsasən bu alət XVIII əsrin sonu, XIX əsrin əvvəllərində Vasiliy Andreyevin iştirakı ilə modernizə edilmişdir.

 

Vasiliy Andreyev bu alətin ilk mahir ifaçısı olmuş, 1888-ci ildə ilk rus xalq alətlərindən ibarət orkestrin vədii rəhbəri və yaradıcısı olmuşdur.

 

 

A.Çıqankov

Balalayka və orkestr üçün Konsert (4 hissə)

Solist: A.Qorbaçyov

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1