MUSİQİ ALƏTLƏRİ


Müəyyən tembrli musiqi səsləri əldə etmək üçün xüsusi qurğu.
Musiqi alətləri səsçıxarma imkanlarına və quruluş xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir.KLASSİK SİMLİ DARTIMLI ALƏTLƏRİGitara

 

Simli-dartımlı musiqi aləti; solo və müşayiətedici alət kimi istifadə olunur.

 

 

 

 

 

 

N.Paqanini

Gitara və orkestr üçün Konsert

solist: A.Dervoed

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1