MUSİQİ ALƏTLƏRİ


Müəyyən tembrli musiqi səsləri əldə etmək üçün xüsusi qurğu.
Musiqi alətləri səsçıxarma imkanlarına və quruluş xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir.KLASSİK SİMLİ ALƏTLƏRİ

 

Violonçel 

(ital. violoncello, - violone (böyük viola – kontrabas) sözünün kiçildilmiş halı)

 

Kamanla çalınan simli musiqi aləti. Skripka şəkilli alətlər ailəsinin böyük ölçüyə malik bir üzvü. VI əsrdə meydana gəlmişdir. Dolğun, qalın səsə malik alətdir. Solo alət kimi ansambl və orkestrlərin tərkibində geniş istifadə olunur.

 

 

 

Ü. Hacıbəyli

"Aşıqsayağı" trio

Loading the player...

Y.Haydn

Violonçel və simfonik orkestr üçün Konsert D-dur

İfa edir: A.Zaqorinskiy

Loading the player...

R.Şuman

Violonçel və simfonik orkestr üçün Konsert a-moll

İfa edir: M.Rastropoviç Dirijor: L.Bernşteyn

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1