MUSİQİ ALƏTLƏRİ


Müəyyən tembrli musiqi səsləri əldə etmək üçün xüsusi qurğu.
Musiqi alətləri səsçıxarma imkanlarına və quruluş xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir.KLASSİK SİMLİ ALƏTLƏRİ

 

Kontrabas 

 

Tembrinə görə ən qalın səsli simli kamanlı alət. Simfonik orkestrdə simli alətlər qrupunda mühüm yer tutur.

Diapazonu kiçik oktavanın mi səsindən birinci oktavanın sol səsinə kimidir.

 

 

 

 

 

V.A.Mosart

Kontrabas və simfonik orkestr üçün Konsert

İfa edir: N.Koçerqin

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1