MUSİQİ ALƏTLƏRİ


Müəyyən tembrli musiqi səsləri əldə etmək üçün xüsusi qurğu.
Musiqi alətləri səsçıxarma imkanlarına və quruluş xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir.KLASSİK SİMLİ ALƏTLƏRİ

 

Alt 

Yaranmasına və görünüşünə görə Alt skripka alətinə yaxındır. Yalnız ölçüsünə görə fərqlənir. Belə ki, Altın korpusu daha uzun 6-10 sm. çatır.

 

Səslənməsi isə skripka səsindən x.5 intervalı həcmindən aşağıdır. Lakin bu səslənməyə baxmayaraq Alt orkestr və ansambllarda mühüm yer tutur. Bu alətin intonasiyası da özünəməxsusdur. İ.S.Bax, V.A.Motsart, N.Paqanini və başqa bəstəkarlar xüsusən Alt üçün əsərlər yazıblar.

A. Şnitke

Alt və simfonik orkestr üçün Konsert (1985)

İfa edir: A. Sofina (alt), Y. Nikitenko (f-no)

Loading the player...

D.D.Şostakoviç

Alt üçün Sonata, op. 147

İfa edir: Y. Başmet (alt), K. Başmet (f-no)

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1