MUSİQİ ALƏTLƏRİ


Müəyyən tembrli musiqi səsləri əldə etmək üçün xüsusi qurğu.
Musiqi alətləri səsçıxarma imkanlarına və quruluş xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir.KLASSİK SİMLİ ALƏTLƏRİ

 

Viola 

(ital. viola – hansı sözdən əmələ gəldiyi məlum deyil)

 

Skripka ailəsindən olan kamanla çalınan simli alət. Səslənməsi skripkaya nisbətən bəmdir.

 

 

 

 

 

F.B.Mendelson

Viola və fortepiano üçün Sonata c-moll

İda edir: Mixael Giler (viola),

Lauretta Blumer (fortepiano)

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1