UŞAQ MAHNILARI


Vokal musiqinin formalarından biri olub, xalq musiqi yaradıcılığında, musiqi məişətində, həmçinin profess

ional musiqidə geniş yayılmışdır. 

AZƏRBAYCAN BƏSTƏKARLARININ UŞAQ MAHNILARI

Rüstəmov Səid

 

"Bənövşə"

Musiqi: Səid Rüstəmov Sözləri: A. Şaiq

İfa edir: "Bənövşə" uşaq xoru

Loading the player...
Mətn

Bənövşəyəm, bənövşə,
Düşmüşəm dilə-dişə;
Məni qızlar, oğlanlar
Dərib taxarlar döşə.

Bahar oldu açaram,
Qar, borandan qaçaram;
Başqa güllər açanda,
Mən quş olub uçaram.

Bənövşəyəm, bənövşə,
Düşmüşəm dilə-dişə;
Məni qızlar, oğlanlar
Dərib taxarlar döşə.

Qurudar məni ayaz,
Yaşayıram bircə yaz.
Rəngim, ətrim gözəldir,
Əl vurmayın, ömrüm az.

"Saat"

Musiqi: SəidRüstəmov Sözləri: M. Səidzadə

İfa edir: D. Hacıyeva

Loading the player...

"Vətən"

Musiqi: S. Rüstəmov Sözləri: S. Rüstəm

İfa edir: A. Bağırov

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
mac website builder by Mobirise 1.7.1