UŞAQ MAHNILARI


Vokal musiqinin formalarından biri olub, xalq musiqi yaradıcılığında, musiqi məişətində, həmçinin profess

ional musiqidə geniş yayılmışdır. 

AZƏRBAYCAN BƏSTƏKARLARININ UŞAQ MAHNILARI

Hacıbəyov Soltan

 

"Oynaq topum"

Musiqi: S. Hacıbəyov Sözləri:  M. Seyidzadə

Loading the player...
Mətn

Oynaq topum, oynaq topum,
Əlvan rəngli qıvraq topum.
Atdım, tutdum – düşdün yerə,
Qaçdın getdin birdən-birə.

Oynaq topum, düşdün yola,
Döndün sağa, döndün sola.
Uzaqlaşma məndən, topum,
Qaçma, dayan səni tutum.

 

Yuxarı Geri
mac website builder by Mobirise 1.7.1