UŞAQ MAHNILARI


Vokal musiqinin formalarından biri olub, xalq musiqi yaradıcılığında, musiqi məişətində, həmçinin profess

ional musiqidə geniş yayılmışdır. 

AZƏRBAYCAN BƏSTƏKARLARININ UŞAQ MAHNILARI

Mirişli Ramiz

 

"Tıq Tıq xanım"

Musiqi: R. Mirişli, Sözləri: Abdulla Şaiq

İfa edir: R. Nəcəfova

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
mac website builder by Mobirise 1.7.1