UŞAQ MAHNILARI


Vokal musiqinin formalarından biri olub, xalq musiqi yaradıcılığında, musiqi məişətində, həmçinin profess

ional musiqidə geniş yayılmışdır. 

AZƏRBAYCAN BƏSTƏKARLARININ UŞAQ MAHNILARI

Quliyev Nazim

 

"Qaçma dayan"

Musiqi: N. QuliyevSözləri: Abdulla Şaiq

Loading the player...
Mətn

Uşaq
Dovşan, dovşan, a dovşan!
Qaçma dayan, a dovşan!
Qaçma səni sevəndən,
Can kimi istəyəndən.
Qaçma səni sevəndən,
Can kimi bəsləyəndən.

Dovşan
Dayanmaram a qardaş,
Yanında var alabaş.
Xəbərdaram işindən,
Qurtarmaram dişindən.

 

Yuxarı Geri
mac website builder by Mobirise 1.7.1