UŞAQ MAHNILARI


Vokal musiqinin formalarından biri olub, xalq musiqi yaradıcılığında, musiqi məişətində, həmçinin profess

ional musiqidə geniş yayılmışdır. 

AZƏRBAYCAN BƏSTƏKARLARININ UŞAQ MAHNILARI

Dadaşova Elnarə

 

"Məktəb illəri "

"Anama"

Musiqi: E. Dadaşova Sözləri: S. Tağıyeva

Loading the player...

"At"

Musiqi: E. Dadaşova Sözləri: M. Müşfiq

Loading the player...
Mətn

I
Bu uzun yollarda çıxsan covlana,
Şairlər bənzədər səni ceyrana.
Havanın bağrını yardığın zaman,
Buludlar çəkinir kişnəyişindən!

Nəqərat:
Sən mənim köhlənim oynaq atımsan,
Mənim yaman gündə ehtiyatımsan.
Qoymaram başına açsınlar kələk,
Duruşun buluddur yerişin külək!

II
Xatirində varmı boranlı çağlar,
Bürümüşdü bizi zalım qaçaqlar.
Yalnız ümidimi bağladım sana,
Dedim :- “Ey, köhlənim,
qanadlansana!”

III
Çatdırıb qovğada qızıl əsgəri,
Sivri bir ox kimi süzüb irəli.
Yağarkən yollara güllə, toz duman,
Gərək qurtarasan onu ölümdən!"Gözəl bahar"

Musiqi: E. Dadaşova Sözləri: T. Elçin

Loading the player...
Mətn

I
Ey!
Gözəl bahar, gözəl bahar.
Gözəl bahar, gözəl bahar.

Gözəl bahar, gözəl bahar.
Gözəl bahar, gözəl bahar.( d.)

Darıxırıq tez gəl bahar, (2d.)
Sənsən, əziz şən nəğməmiz
Sənsən əziz şən nəğməmiz
Gözləyirik yolunu biz! (5d.)
Gözləyirik yolunu biz! (2 d.)
Cin-cin, cin-cin.

II
Gözəl bahar gözəl bahar,
Gözəl bahar, gözəl bahar.
Gözəl bahar, tez gəl bahar, bahar, bahar,
Hey!

Bahar, tez gəl, bahar
Hey!

"Gözəl Vətən"

Musiqi: E. Dadaşova Sözləri: T. Elçin

Loading the player...
Mətn

I
Oxuyuruq nəğməmiz
Uzaqlara yayılsın,
Səsimizdən hər tərəf
Tez yuxudan ayılsın!

Nəqərat:
Gözəl Vətən, can Vətən,
Bizə mehriban Vətən!

II
Qarlıdır, vüqarlıdır
Papağı şiş dağların.
Barlıdır, baharlıdır
Tarlaların, bağların.

Nəqərat.

III
Sən xoşbəxt böyüdürsən
Bizi hər gün, hər saat.
Daim ucalaq deyə,
Bizə verirsən qanad!

Nəqərat:
Gözəl Vətən, can Vətən
Hər gün ucalan vətən!

"Nar yeyən uzunqulaq"

Musiqi: E. Dadaşova Sözləri: M.Seyidzadə

Loading the player...
Mətn

I
Bir dəfə Uzunqulaq
Gördü meyvəli bir bağ.
İtirmədi fürsəti
Bağa girdi xəlvəti.

Nəqərat:
Ulaq nədir, bağ nədir,
Bağ nədir, ulaq nədir?!

II
Hər ağacda vardı bar,
Alma, armud, heyva, nar.
Tez ağzını uzatdı,
Ulaq budağı dartdı,

Nəqərat.

III
Qabığıyla çeynədi,
Bütün bir narı yedi.
Gördü acıdır yaman
Söylədi: - “Aman,aman”.

Nəqərat.

IV
Dedi: - Bilmirəm insan
Bu narı necə yeyir,
Hər yerdə tərifləyir,
Belə acı meyvəni,
Dəhşət götürüb məni.

Nəqərat.

V
Dilləndi nar ağacı,
Dedi: -Nar deyil acı.
Qabığıyla yeyirsən,
Nara acı deyirsən.

Nəqərat:
Ulaq nədir, bağ nədir
Nar nədir, ulaq nə?!

"Uşaqların bayramı"

Musiqi: E. Dadaşova Sözləri: X. Əlibəyli

Loading the player...
Mətn

I-III
Gəlmiş güllə, çiçəklə
Uşaqların bayramı!
Onları şən ürəklə
Təbrik eləyir hamı!

Nəqərat:
Uşaqların şən səsi
Qalxsın ulduza, aya.
Sülh azadlıq nəğməsi
Yayılsın bu dünyaya!

II
Ay uşaqlar boy atın
Gülün öz elinizdə.
Doğma vətən dayanıb
Sizin keşiyinizdə.

Nəqərat:
Uşaqların şən səsi
Qalxsın ulduza, aya!
Sülh azadlıq nəğməsi
Yayılsın bu dünyaya!

"Sülh məşəli"

Musiqi: E. Dadaşova Sözləri: Rafiq Yusif oğlu

Loading the player...
Mətn

I
Bir arzu düşündürür
Cənubu, Şərqi, Qərbi:
Sülhün qadir addımı
Tapdasın gərək hərbi!

Nəqərat:
Yandır sülh məşəlini
Məhv elə hərbi, hərbi!

II
Arzulara dayaqdır
Ellərin qadir səsi,
Dünyanın başı üstə
Ucalsın sülh nəğməsi!

Nəqərat.

 

Yuxarı Geri
mac website builder by Mobirise 1.7.1