UŞAQ MAHNILARI


Vokal musiqinin formalarından biri olub, xalq musiqi yaradıcılığında, musiqi məişətində, həmçinin profess

ional musiqidə geniş yayılmışdır. 

AZƏRBAYCAN BƏSTƏKARLARININ UŞAQ MAHNILARI

Quliyev Cavanşir

 

"Salam, Əlifba!"

Musiqi: Cavanşir Quliyev

Sözləri: Rafael Hüseynov

Loading the player...
Mətn

I
Əlifba qızıl açar,
Qapımı açar, açar.
Əlifba, yanar çıraq,
yoluma işıq saçar.

Nəqarət:
Düşüncəm, yazan əlim
Əlifba salam, salam.
Əlifba ana dilim
Sən varsan, varam, varam.
Əlifba, salam, salam!

II
Əlifba - qoşa qanad,
Sabaha uçar, uçar.
Əlifba - yaşıl budaq,
Həmişə çiçək açar.

Nəqarət:
Tarixsən, gələcəksən,
Sən varsan - varam, varam.
Bizə hər an gərəksən,
Əlifba, salam, salam!

"Çərpələng"

Musiqi: Cavanşir Quliyev

Sözləri: Rafael Hüseynov

Loading the player...
Mətn

I
Buquşlar, qəşəng quşlar,
Uçuşurlar rəng-bərəng
Buquşlar göyçək quşlar,
Hərəsi bir çərpələng.

Nəqarət:
Üz şəfəqdə, çərpələng,
Süz üfüqdə, çərpələng,
Göy qurşağından al rəng.

II
Buludlarla baş vurar,
Zolaq-zolaq çərpələng.
Meşəlikdir buludlar,
Çərpələng göydə pələng.

Nəqarət:
Üz şəfəqdə, qəşəngim,
Süz üfüqdə, pələngim,
Rəngbərəng çərpələngim.

III
Düzülmüş əlvan-əlvan,
Çərpələnglər çələngmi?
Qatarlanıb azışan
Çərpələnglər fişəngmi?

Nəqarət:
Üz şəfəqdə, çələngim,
Süz üfüqdə, fişəngim,
Al-əlvan çərpələngim.

"Kapitan Cırtdan"

Musiqi: Cavanşir Quliyev

Sözləri: Rafael Hüseynov

Loading the player...
Mətn

I
Cırtdan, balaca Cırtdan,
Boyundan böyük oğlan.
Cırtdan, balaca Cırtdan,
Boyundan böyük oğlan.
Suyu daşı xəlbirlə,
Divi aşır tədbirlə.

Nəqarət:
Dilin olsun köməyin,
Əlin olsun köməyin.

II
Cırtdan, ağıllı Cırtdan,
Dağdan, dərədən atlan.
Bəsdir qaldın nağılda,
Çıx keçmişdən, gəl bura.

Nəqarət:
Solahın qələm, dəftər.
"Əlifba"ya et səfər!

III
Cırtdan - əlində sükan,
Əlifba - bir okean.
Sür gəmini, kapitan,
Hər hərf yeni liman.

Nəqarət:
Aç yelkəni, aç, Cırtdan,
Yaxınlaşır son liman
Kitablar baxır ordan,
Tez get, tez çat, kapitan!

"Gizlənpaç"

Musiqi: Cavanşir Quliyev

Sözləri: Rafael Hüseynov

Loading the player...
Mətn

I
Balıq ol, gizlən dəryada,
Küləktək dolanım başına.
Buta ol qarış naxışa,
Damcı tək qovuşum yağışa

Nəqarət:
Oynayaq, dostum gizlənpaç.
Gözümü yumum, sən qaç, qaç.
Gözümü yumum, sən qaç, qaç.

II
Gül olub bitsən dağlarda,
Duman tək itsən dağlarda,
Taparam səni mən asan,
Məni sən çətin tapasan.

Nəqarət:
Gözünü, dostum, yum, yum, yum,
İndi gizlənən mən olum.

III
Baxmıram, cəld ol, tez gizlən,
Onsuz da, yox olan deyilsən.
Hər yandan səsin gələcək,
Yerini xəbər verəcək.

Nəqarət:
Oynayaq, dostum, gizlənpaç,
Gözümü yumum, sən qaç, qaç.
Gözünü, dostum, yum, yum, yum,
İndi gizlənən mən olum.

"Göy göyərçinim"

Musiqi: Cavanşir Quliyev

Sözləri: Rafael Hüseynov

Loading the player...
Mətn

I
Ağ göyərçinim qonubdur budağa,
Göy göyərçinim uçubdur o dağa.
Gəl, göyərçinim. Göy göyərçinim. Gəl!

Nəqarət:
Papağım bulud, Çarığım çaylar.
Çırağım günəş çoma ğım çinar.
Səslərəm səni, göyərçinim, gəl,
Səslərəm səni, göyərçinim, gəl!
Göyərçinim, gəl!

II
Göy göyərçini araram, araram,
Teli çin-çinə çataram, çataram.
Gəl, göyərçinim, göy göyərçinim, gəl!

Nəq.

III
Yellər qanadım - açaram, açaram,
Sellər ayağım - qaçaram, qaçaram.
Gəl, göyərçinim, göy göyərçinim, gəl!

Nəqarət2:
Göyərçin, uç gəl, uça-uça gəl,
Göyərçinim, qaç, qaça-qaça gəl,
Gözlərəm səni, göyərçinim, gəl!

IV
Çimçək kəhərim - çaparam, çaparam,
İtmiş gözəli taparam, taparam.
Gəl göyərçinim, göy göyərçinim, gəl!

Nəq.2

"İçərişəhər"

Musiqi: Cavanşir Quliyev

Sözləri: Rafael Hüseynov

Loading the player...
Mətn
I
İri daş saat, İçəriŞəhər.
Vaxtiçində vaxt, İçəri Şəhər.
Birdaş saraydır, Tarixdən paydır,
İçəri Şəhər, İçəri Şəhər.
Birdaş saraydır, Tarixdən paydır,
İçəri Şəhər, İçəri Şəhər.

Nəqarət
Gilavar öpər, Döyəclər xəzri
Bala tək sevər Ana Xəzəri.
Bir daş gəmidir İçəri Şəhər.
Zaman çayında üzdükcə üzər.
Zamança yında üzdük cə üzər.

II
Bir daş qundaqdır - İçərişəhər,
Doğma qucaqdır - İçərişəhər.
Ulu daş tikmə - İçərişəhər,
Daşlaşmış nəğmə - İçərişəhər.

Nəq.

"Nağıl"

Musiqi: Cavanşir Quliyev

Sözləri: Rafael Hüseynov

Loading the player...
Mətn

I
Biri varmış, biri yoxmuş. (2d)
Nələr varmış, nələr yoxmuş.
Biri varmış, biri yoxmuş. (2d)
Nələr var mış, nələr yoxmuş.
Oğul bala, noğul bala,
Budağında qızıl alma.
Solmaz yaşıl bağlar varmış,
Zümrüd quşlu, pəri qızlı,
Qara divli dağlar varmış. (2d)
Biri varmış, biri yoxmuş. (2d)
Nələr varmış, nələr yoxmuş.
Biri var mış, biri yoxmuş. (2d)
Nələr varmış, nələr yoxmuş.
Nələr yoxmuş.

II
Biri varmış, biri yoxmuş,
Nələr varmış, nələr yoxmuş?
Nağıl nənə, ağıl nənə!
Dəniz atı, qızıl balıq,
Uçan xalça arzularmış. Qarlı dağlar, barlı dağlar,
Mavi dəniz daim varmış.
Biri varmış, biri yoxmuş,
Nələr varmış, nələr yoxmuş?

"Qar topu"

Musiqi: Cavanşir Quliyev

Sözləri: Rafael Hüseynov

Loading the player...
Mətn

I
Mən qışam, mən qaram, mən boran.
Örtərəm torpağa ağ yorğan.
Mənqaram, yağaram ağappağ,
Ağaclar geyi nər ağ papaq.

Nəqarət
Yağır qar, yağır lopa, lopa,
Yağır qar, yağır topa, topa.
Yağır qar, bənzər ağ ağ topa,
Yağır qar, yağır, səpə, səpə.
Yağır qar, qalxır təpə, təpə.
Dənizdir bu qar ləpə, ləpə.

II
Yağaram, ağarar yamaclar,
Yağaram, oxuyar turaclar.
Uşaqlar düzəldər qar adam,
Göylərdən ələnən pambığam.

Nəq.

 

Yuxarı Geri
mac website builder by Mobirise 1.7.1