UŞAQ MAHNILARI


Vokal musiqinin formalarından biri olub, xalq musiqi yaradıcılığında, musiqi məişətində, həmçinin profess

ional musiqidə geniş yayılmışdır. 

AZƏRBAYCAN BƏSTƏKARLARININ UŞAQ MAHNILARI

Rzayeva Ağabacı

 

"Ay nəğməsi"

Musiqi: A. Rzayeva, Sözləri: H. Ziya

İfa edir: Z. Məmmədova

Loading the player...
Mətn

Göylərdə ay göründü,
Hər yan gündüzə döndü.
İşıqlandı meşə, dağ...
Aya nəğmə oxuyaq.

Nəqərat:
Ey gözəl Ay, qəşəng Ay!
Günləri say, durma, say!
Bir gün qanad açarıq,
Biz qoynuna uçarıq!

Bir də gördün, gəlmişik,
Demə yolun uzaqdır.
Elçi də göndərmişik
Yerdən sənə nə vaxtdır!...

Nəqərat:
Ey gözəl Ay, qəşəng Ay!
Günləri say, durma, say!
Bir gün qanad açarıq,
Biz qoynuna uçarıq!

Sevimli ölkəmizin
Gerbi parlayır səndə.
Bir gün al bayrağımız
Dalğalanır sinəndə!

Nəqərat:
Ey gözəl Ay, qəşəng Ay!
Günləri say, durma, say!
Bir gün qanad açarıq,
Biz qoynuna uçarıq!

"Bizim gəmi"

Musiqi: A. Rzayeva , Sözləri: C. Məmmədov

İfa edir: Z. Məmmədova

Loading the player...
Mətn

Bizim şən bağçamızda,
Böyük gəmimiz vardır.
Sükançısı Nəriman,
Kapitanı Eldardır.

Oturub bu gəmidə
Biz gəzirik hər yeri.
Uzaqlardan görürük
İşıqlı sahilləri.

Burda hər bir sərnişin
Adlı –sanlı işçidir.
Dənizdən neft çıxaran
Mühəndisdir, neftçidir.

Motorlar guruldayır.
Sürə bir az da artır.
Hamı öz iş yerinə
Vaxtında gəlib çatır.

"Gözəl yolka "

Musiqi: A. Rzayeva, Sözləri: C. Məmmədov

İfa edir: Z. Məmmədova

Loading the player...
Mətn

Evimizin ortasında
Gözəl yolka qurmuşuq.
Ona böyük bir həvəslə
Min yaraşıq vurmuşuq biz.
Gözəl yolka, gözəl yolka.

Yolkamızın lap başında
Beşguşəli ulduz var.
Kremlin al ulduzuna
Bənzəyir o, əziz dostlar!
Gözəl yolka, gözəl yolka.

Ətrafında fırlanan peyk
Elə bil ki, verir xəbər.
Bir-birindən xoş gələcək
Ölkəmizə təzə illər,
Gözəl yolka, gözəl yolka.

"Gəl, gəl, a yaz günləri "

Musiqi: A. Rzayeva, Sözləri: M. Ə. Sabir

İfa edir: Z. Məmmədova

Loading the player...
Mətn

Gəl, gəl, a yaz günləri,
İlin əziz günləri.
Dağda ərit qarları,
Bağda ərit qarları.
Çaylar daşıb sel olsun,

Taxıllar tel-tel olsun.
Ağaclar açsın çiçək,
Yarpağı ləçək-ləçək.
Gəl, gəl, a yaz günləri,
İlin əziz günləri.

"Qaranquş "

Musiqi: A. Rzayeva, Sözləri: T. Elçin

İfa edir: Zabitə Məmmədova

Loading the player...
Mətn

Sən gələndə, qaranquş,
Bu yerlərə yaz gəlir.
Dalınca qatar-qatar
Durna gəlir, qaz gəlir.
Getmə uzaq, qaranquş,
Sinəsi ağ, qaranquş.

Çox ölkələr keçmisən,
Oxu, nəğmən şirindir.
Dünyada ən gözəl yer
Öz yuvan, öz yerindir.
Xoş gəlmisən qaranquş,
Qalmışdın nigaran quş.

Yaz quşu, sən gələndə
Açır nərgiz, yasəmən,
Nəğmə dolur qəlbimə,
Söz qoşuram yaza mən.
Qaranquş, ay qaranquş,
Görmə şaxta, boran, qış.

"Qırmızı şar"

Musiqi: A. Rzayeva, Sözləri: C. Məmmədov

İfa edir: Z. Məmmədova

Loading the player...
Mətn
Böyük qardaşım mənə
Bir şar aldı hədiyyə.
Üstünə ulduz çəkib
Birdən uçurdum göyə, hey!
Şarım qalxdı havaya,
Salam apardı aya.

Şarım uçdu, hey uçdu,
Bap-balaca göründü,
Göyün lap ortasında
Ağ dumana büründü, hey!
Şarım qalxdı havaya,
Salam apardı aya.

Radionu diqqətlə
Dinləyirəm hər səhər,
Görən nə vaxt şarımdan
Bir xəbər verəcəklər, hey!
Şarım qalxdı havaya,
Salam apardı aya.

"Kukla"

Musiqi: A. Rzayeva Sözləri: C. Məmmədov

İfa edir: Z. Məmmədova

Loading the player...
Mətn

Ay uzun saç, qara göz,
Ağıllı kuklam mənim.
Gəl əlifba oxuyaq,
Sən şaqird ol, mən müəllim.

Bir də görüm “A”,
Ey gözəl kukla.
Yoxsa səninlə, danışmaram a!
Yoxsa səninlə, danışmaram a!

Atam almış mənim üçün
Rəngli gələm və dəftər.
Kitabımda var budur
Gözəl-gözəl şəkillər.

Ağzını aç sən!
Gözləyirəm mən!
Nə tənbəl qızsan,
Niyə dimmirsən?

Oxumağı, yazmaqı
Öyrənmişəm bacımdan.
Dərsə qedəndə mən beş
Alacağam hər zaman.

Asan bir hərfi
Sən bilmirsən ki!
İncimə kuklam,
Alırsan “İki”!

Bax! Kim dərsini bilməsə,
Alacaq “İki”!

"Mənim dəcəl buzovum"

Musiqi: A. Rzayeva, Sözləri: C. Məmmədov

İfa edir: Z. Məmmədova

Loading the player...
Mətn

Buzovum çox qəşəngdir,
Rəngi ala-buladır.
Təzəcə durub gəzir,
Axı hələ baladır.

Nəqarət:
Ay dəcəl buzovum,
Yaxın gəl, yaxın gəl,
Buzovum, gəl.

Su içmək istəyirdi,
Yaxınlaşdı bulağa,
Şəklini suda görcək
Qorxub qaçdı uzağa

Nəqarət:
Ay dəcəl buzovum,
Yaxın gəl, yaxın gəl,
Buzovum, gəl.
Qaçma uzağa!

"Sürücü"

Musiqi: A. Rzayeva, Sözləri: C. Məmmədov

İfa edir: Z. Məmmədova

Loading the player...
Mətn

Balaca sürücüyəm,
Maşınım yüklə dolu.
Çox sevirəm bu geniş,
İşıqlı asfalt yolu.

Nəqərat:
Yol verin siz mənə,
Tələsirəm mədənə.

Uca-uca buruqlar
Salacaqdır neftçilər.
İşləri geri düşər
Bir az geciksəm əgər.

Nəqərat:
Yol verin siz mənə,
Tələsirəm mədənə.

Yer altında qara neft
Çıxdıqca səhər-axşam,
Təkcə neftçilər deyil,
Mən də çox şad oluram.

Nəqərat:
Yol verin siz mənə,
Tələsirəm mədənə.

 

Yuxarı Geri
mac website builder by Mobirise 1.7.1