BƏSTƏKARLAR


Müəllif, musiqi əsərinin yaradıcısı.
Xalq yaradıcılığında adətən bəstəkar və ifaçı bir simada birləşir. 

DÜNYA BƏSTƏKARLARI

 

Xrennikov Tixon(28.03.1913 - 17.08.2007)

 

T.N.Xrennikov 1913-cü il 28 may (bəzi mənbələrdə 10 iyun göstərilir.) tarixində anadan olmuşdur. İlk musiqi təhsilini A.Varquninodan alıb. 1927-1928-ci illərdə Moskvaya gələrək öz əsərlərini bəstəkar, pianoçu Aqarnova göstərir. 1929-cu ildə 9 illik təhsilini bitirərək Qnesin adına Musiqi Texnikumuna daxil olur və 1932-ci ildə oranı bitirir.

 

Təhsilini Moskva Konservatoriyasında davam etdirən Xrennikov 1936-cı ildə oranı bitirir. Onun əsərlərindən "V buryu" (1939), "Frol Skobeyev" (1950), "Darateya" operalarını, 1941-ci ildə yazdığı tamaşa və kino filmlərə musiqini , 3 fortepiano və orkestr üçün, 2 skripka və orkestr üçün, 2 violonçel və orkestr üçün Konsertləri, fortepiano üçün 5 pyes, A kapella üçün 3 poema, çoxlu sayda mahnılar, eləcə də digər nümunələrin adını çəkə bilərik. Bəstəkar 2007 -ci ildə vəfat edib.

 

XrennikovTixon

“Heç nədən səs-küy” musiqili komediya 

Klaudinonun serenadası. Vokal

İfa edir: Yevgeniy Kibkalo

Loading the player...

Klaudinonun serenadası. Saksofon

İfa edir: Margarita Şapoşnikova

Loading the player...

Sarxoşların mahnısı 

Loading the player...

Boraxionun serenadası

İfa edir: Georgiy Dudarev

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1