BƏSTƏKARLAR


Müəllif, musiqi əsərinin yaradıcısı.
Xalq yaradıcılığında adətən bəstəkar və ifaçı bir simada birləşir. 

DÜNYA BƏSTƏKARLARI

 

Karl Mariya Veber (18.11.1786 – 05.06.1826)

 

Alman musiqi romantizminin nümayəndəsi K.M.Veber XIX əsrin II yarısında yaşayıb-yaratmışdır. Dünya musiqi tarixinə bəstəkar, pianoçu, alman romantik operasının yaradıcısı kimi daxil olmuşdur.

 

K.M.Veberin yaradıcılıq irsində “Sərbəst atıcı” operası xüsusi yer tutur. Bəstəkar – “Abul Hasan”, “Evrianta”, “Oberon”, 4 sonata, rondo brilyant, fortepiano və orkestr üçün Konsert, I hissəli Konsertştuk, “Qılınc və qələm” vokal məcmuənin müəllifidir.

 

 

Veber Karl Mariya

”Sərbəst atıcı”  operası

Uvertyura

Loading the player...

III pərdə - Ovçuların xoru

Loading the player...

Lendler (vals)

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1