BƏSTƏKARLAR


Müəllif, musiqi əsərinin yaradıcısı.
Xalq yaradıcılığında adətən bəstəkar və ifaçı bir simada birləşir. 

DÜNYA BƏSTƏKARLARI

 

Georgy Sviridov (16.12.1915 - 06.01.1998)

 

Georgi Vasilyeviç Sviridov 3 dekabr, 1915-ci ildə Rusiya imperiyasının Kursk vilayətində anadan olmuşdu. Atası poçt işçisi, anası müəllimə idi. Georginin 4 yaşı olanda atası Vətəndaş müharibəsində həlak olur.Bəstəkar bir çox janrlara müraciət edərək bir sıra əsərlərin müəllifidir.

 

Bura fortepiano üçün 7 kiçik pyes, bir sıra romans (A.Puşkun, M.Lermontov, A.Blok, U.Şekspir, R.Berns, S.Marşak), fortepiano və orkestr üçün Konsertlər, xor və orkestr üçün "Bahar" kantatası, fortepiano üçün sonata, simlilər və fortepiano üçün kvintet, "Oqonki" musiqili komediya, "Dekabristlər" oratoriyası, vokal poema "Peterburq", bir sıra vokal məcmuələr və b. daxildir. Georgi Sviridov 6 yanvar, 1998-ci ildə Moskva şəhərində vəfat edib.

“Sergey Yesenin” simfonik poeması  

P.İ.Çaykovski adına Simfonik Orkestr,

dirijor – Vladimir Fedoseev, solist – Maksim Paster (tenor)

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1