BƏSTƏKARLAR


Müəllif, musiqi əsərinin yaradıcısı.
Xalq yaradıcılığında adətən bəstəkar və ifaçı bir simada birləşir. 

DÜNYA BƏSTƏKARLARI

 

Bedrjik Smetana (02.03.1824 - 12.05.1884)

 

Çex milli bəstəkarlıq məktəbinin əsasını qoyan B.Smetana musiqi tarixinə pianist, dirijor kimi daxil olmuşdur. Musiqi istedadı bəstəkarda çox erkən yaşlarından özünü göstərmiş, belə ki, 8 yaşlı Smetana artıq skripka və fortepianoda ifa etməyi bilmiş, həm də bir sıra əsərlər bəstələmişdir.

Yaradıcılıq irsi zəngindir. Bura çexiyada ilk opera olan və milli dildə yazılmış “Braniborlar Çexiyada”(1863), “Satılmış gəlin” (1870), “Dalibor” (1867), “Libuşe” (1872), “Poçeluy” (1876), “Tayna” (1878) operaları, Simfonik poemalar “İsveç mahnıları”(1859-1861), “Mənim Vətənim” (1874-1879), “Təntənəli” simfoniya E-dur (1853-1854), “Pajskiy karnaval”, fortepiano triosu g-moll, 2 simli kvartet (1876-1883), skripka və fortepiano üçün süita, 6 prelüdiya, Rondo C-dur, Çex rəqsləri, Konsert etüd, səs və fortepiano üçün 5 mahnı, kişi xoru və a kapella üçün çex mahnıları, qadın xoru və a kapella üçün 3 mahnı, “Çex mahnıları” qarışıq xor və orkestr üçün Kantata aiddir.

 

Smetana Bedrjik

"Satrılmış gəlin"    operası 

İfa edir: Vyana Filarmonik Orkestri, dirijor – Jeyms Levayn    

Uvertyura

Loading the player...

I pərdə - xor 

Loading the player...

Majenkanın ariozosu 

Loading the player...

II pərdə - Majenka və Yenikin dueti 

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1