BƏSTƏKARLAR


Müəllif, musiqi əsərinin yaradıcısı.
Xalq yaradıcılığında adətən bəstəkar və ifaçı bir simada birləşir. 

DÜNYA BƏSTƏKARLARI

 

Şostakoviç Dmitriy (25.09.1906 - 09.08.1975)

 

Görkəmli rus bəstəkarı, pianoçusu, pedaqoqu və ictimai xadimi, XX əsrin ən böyük bəstəkarlarından olan D.Şostakoviç erkən yaradıcılığında Stravinski, Berq, Prokofyev, Hindemit kimi bəstəkətlardan bəhrələnmiş..

 

Daima klassik və avanqard musiqi ənənələrini öyrənən bəstəkar tezliklə emosiyalarla dolu özünəməxsus musiqi üslubunu işləyib hazırlayır. Bu üslub musiqisevərlər tərəfindən sevilir. Bəstəkar əsasən simfoniya və kvartetlərin müəllifidir. Belə ki, yaradıcılıq irsində 15 simfoniya, 15 simli kvartetlər, operalar (“Ledi Maqbet Mtsennskoqo uezda”, “Burun”, “İqroki”, operetta “Moskva, Ceryomushki”, baletlər “Zolotoy vek”, “Bolt”, “Svetlıy ruçey”, Bayram uvertyurası, “Pesn o lesax” oratoriyası, 24 prelüdiya və fuqa, bir sıra romanslar, kino və tamaşalara musiqilər təqdim olunur.

 

Şostakoviç Dmitriy

Simfoniya №5 Op. 47 d-moll.

İfa edir: Moskva Filarmonik Orkestri, dirijor - Kirill Kondrashin

1 hissə. Moderato. Allegro ma non troppo

Loading the player...

2 hissə. Allegretto

Loading the player...

3 hissə. Largo

Loading the player...

4 hissə. Allegro non troppo. Allegro

Loading the player...

Şostakoviç Dmitriy

Simfoniya №7 Op. 60 C-dur ("Leninqrad")

İfa edir: Leninqrad Filarmonik Orkestri, dirijor - E.Mravinsky

1 hissə. Allegretto

Loading the player...

2 hissə. Moderato (Poco Allegretto)

Loading the player...

3 hissə. Adagio

Loading the player...

4 hissə. Allegro non troppo

Loading the player...

Şostakoviç Dmitriy

24 prelüd və fuqa fortepiano üçün

Prelüd və fuqa № 1 C-dur

İfa edir: Boris Petruşanskiy

Loading the player...

Prelüd və fuqa № 5 D-dur

İfa edir: Keyt Jarret

Loading the player...

Prelüd və fuqa№ 22 G-dur

İfa edir: Vladimir Viardo

Loading the player...

Şostakoviç Dmitriy

Fortepiano və orkestr üçün Konsert

Dirijor: M.Şostakoviç,

İfa edir: V.Kraynev

Allegretto

Loading the player...

Lento

Loading the player...

Moderato

Loading the player...

Allegro con brio

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1