BƏSTƏKARLAR


Müəllif, musiqi əsərinin yaradıcısı.
Xalq yaradıcılığında adətən bəstəkar və ifaçı bir simada birləşir. 

DÜNYA BƏSTƏKARLARI

 

Rubinşteyn Anton(28.11.1829 - 20.11.1894)

 

Rus pianoçusu və bəstəkarı Anton Rubenşteyn 1829-cu il noyabrın 28-də Sankt-Peterburqda anadan olub. O, Avropa ölkələrində yetərincə sevilən və şöhrətlənən 19 operanın müəllifi kimi də tarixdə öz izini qoyub. Belə operaları içində "Vavilonskaya başnya", "Moisey", "Xristos", "Dmitriy Donskoy", "Demon", "Neron", "Feramors", "Qoryuşa", "Xadji-Abrek" və b. adlarını sadalaya bilərik. Bəstəkarın yaradıcılıq irsində balet "Vinoqradnaya loza", 6 simfoniya, 5 fortepiano və orkestr üçün Konsert, skripka və orkestr üçün, violonçel və orkestr üçün Konsertlər, 100-ə qədər romans, həmçinin sonata, triolar, kvartetlər də nəzərdə tutulur.

 

 

 

 

Rubinşteyn Anton

“Demon”  operası 

Giriş

Loading the player...

I pərdə. Qızların xoru “Xodim mı k Araqve svetloy”

Loading the player...

Demonun monoloqu  "Lənətlənmiş dünya" (Proklyatiy mir)

Loading the player...

Senodalın ariozosu

İfa edir: İ.Kozlovskiy

Loading the player...

Kişilərin xoru “Noçenka” 

Loading the player...

III pərdə. Demonun romansı “Ya tot, kotoromu vnimala” 

Loading the player...

Tamaranın romansı “Noç tepla, noç tixa”  

İfa edir: Maria Bieshu

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1