BƏSTƏKARLAR


Müəllif, musiqi əsərinin yaradıcısı.
Xalq yaradıcılığında adətən bəstəkar və ifaçı bir simada birləşir. 

DÜNYA BƏSTƏKARLARI

 

Sergey Raxmaninov(01.04.1873 - 28.03.1943)

 

Dahi bəstəkar, pianoçu və dirijor Sergey Raxmaninov (1873-1943) həyat və yaradıcılıq yolunu Rusiyada başlamış, ABŞ-da başa vurmuşdur. 1918-ci ildə artıq tanınmış bəstəkar, Oktyabr inqilabının ideyaları ilə razı olmadığına görə Vətənini əbədi tərk etməli olur. Lakin Raxmaninov Rusiyanın ruhunu, doğma rus musiqisinin təravətini sanki özü ilə okeanın o tayına aparır və mühacirətdə yaratdığı əsərlərinə aşılayır.

 

Raxmaninovu çox vaxt «gecikmiş romantik» adlandırırlar. Doğrudan da, müasir musiqinin ən radikal yeniləşmə meyllərindən tamamilə uzaq olan bəstəkar əsərlərində daha çox romantik dövrdən miras qalan ifadə vasitələrinə istinad edir. Raxmaninov musiqisinin həyəcanlı, səmimi xarakteri də onun romantik əhval-ruhiyyəsindən doğur.

 

Raxmaninov dünya musiqisinin ən gözəl lirik bəstəkarlarındandır. Yaratdığı işıqlı, nikbin və ya çılğın, dramatik, hətta faciəvi obrazlar insan qəlbinin ən incə tellərinə toxunur. Raxmaninov rus təbiətinin, rus tarixinin gözəl tərənnümçüsüdür. Eyni zamanda, onun əsərlərində Şərq obrazları da geniş yer tutur. Belə ki yaradıcılıq irsinə fortepiano və orkestr üçün 3 Konsert, violonçel və fortepiano üçün 2 pyes, fortepiano üçün pyes – fantaziya, Romanslar, 2 fortepiano üçün süita, “Ytes” simfonik fantaziya, Eleqik trio, Qaraçı kapriççiosu, 3 Simfoniya, “Ostrov mertvıx” simfonik poema, Etüd –şəkillər, Poema “Kolokola”, simfonik rəqslər və b. əsərlər daxildir.

 

Raxmaninov Sergey

24 prelüdlər fortepiano üçün

İfa edir:  Svyatoslav Rixter  

Prelüd c-moll, op.23, № 7

Loading the player...

Prelüd g-moll, op.23, № 5

Loading the player...

Prelüd h-moll, op.32 №10

Loading the player...

Raxmaninov Sergey

"Aleko"  operası  

Alekonun kavatinası   

 İfa edir: Mark Reyzen  

Loading the player...

Zemfiranın ariyası  

İfa edir: Elena Obraztsova

Loading the player...

Zemfiranın mahnısı  

İfa edir: N.Pokrovskaya

Loading the player...

Raxmaninov Sergey

"Polişinel" 

İfa edir: Emil Qilels

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1