BƏSTƏKARLAR


Müəllif, musiqi əsərinin yaradıcısı.
Xalq yaradıcılığında adətən bəstəkar və ifaçı bir simada birləşir. 

DÜNYA BƏSTƏKARLARI

 

Myaskovski Nikolay(20.04.1881 - 08.08.1950)

 

N.Myaskovski 8 (20) aprel 1881-ci ildə Varşava quberniyasının Novoqeorqiyevski vilayətində anadan olmuşdur. 1899-cu ildə hərbi-mühasib texnikumuna daxil olur.

 

1906-cı ildə Sankt-Peterburq Konservatoriyasına daxil olur, buranı 1911-ci ildə bitirir. Musiqi tarixinə simfoniya janrının nümayəndəsi kimi daxil olmuşdur. Belə ki, bəstəkarın yaradıcılıq irsinə 27 simfoniya, romanslar, fortepiano üçün sonatalar, “Alastor” simfonik poema, simli kvartetlər və s. əsərlər daxiıdir. Simfoniyaların janr xarakterləri müxtəlifdir, burada lirik-faciəvi 2,3,4,5-ci simfoniyalar, monumental – faciəvi 6-cı, qəhrəmani-dramatir 16-cı, nastolji 21-ci və 25-ci, qəhrəmani Böyük Vətən müharibəsinin qələbəsinə ithaf olunmuş 22-ci və 27-ci simfoniyalar təqdim olunur.

 

Myaskovski Nikolay

Simfoniya №5 Op. 18 D-dur

İfa edir: Akademik Simfonik Orkestr, dirijor – Yevgeniy Svetlanov

1 hissə

Loading the player...

2 hissə

Loading the player...

3 hissə

Loading the player...

Myaskovski Nikolay

Simfoniya №21 Op. 51 fis-moll

İfa edir: Çikaqo Simfonik Orkestri, dirijor – Morton Quld  

Loading the player...

Myaskovski Nikolay

Simfoniya №27 Op. 85 c-moll

İfa edir: Akademik Simfonik Orkestr, dirijor – Yevgeniy Svetlanov

1 hissə

Loading the player...

2 hissə

Loading the player...

3 hissə

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1