BƏSTƏKARLAR


Müəllif, musiqi əsərinin yaradıcısı.
Xalq yaradıcılığında adətən bəstəkar və ifaçı bir simada birləşir. 

DÜNYA BƏSTƏKARLARI

 

Mendelson Feliks Bartoldi (03.02.1809 — 04.11.1847)

 

XIX əsrin I yarısının alman musiqi romantizminin görkəmli nümayəndələrindən biridir. Musiqi tarixinə bəstəkar, dirijor, pianoçu, musiqi maarifçisi kimi daxil olmuşdur. Məhz onun təşəbbüsü ilə Almaniyada Konservatoriya açılmışdır. Bu açılışın şərəfinə İ.S.Baxın vəfatının 100 illiyi ilə əlaqədar Matfeyə həsr olunmuş Pasionu ifa olunmuşdur.

 

Bəstəkarın yaradıcılıq irsində Simfoniyalar (5 simfoniya – Şotland a-moll, İtayan A-dur simfoniyaları), fortepiano üçün 48 Sözsüz mahnılar (8 dəftərdən ibarət 48 mahnı), Fortepiano və orkestr üçün Konsert (2 Konsert), fuqa və prelüdiya (6 fuqa və prelyudiya), skripka və orkestr üçün Konsert (məşhur e-moll Konserti),Uvertyura (6 uvertyura – “Yay gecəsində yuxu”, “Dəniz sakitliyi”, “Qibridlər”, “Gözəl Meluzina”, “Rui-Blaz”, “Ataliya”), Rondo kapriççioza, Oratoriya (2 oratoriya - “Pavel” və “İlya”) əsərləri daxildir. F.B.Mendelson romantik lirik tərzli bəstəkardır. Onun musiqisi işıqlı həyatısevər obrazlarla xarakterizə edilir. Hətta Mendelsonu XIX əsrin Mosartı adlandırırlar.

 

Mendelson Feliks

Konsert (Skripka və orkestr üçün) e-moll Op. 64

İfa edir: İngilis Kamera Orkestri,  dirijor – Jefri Teyt

1 hissə

Loading the player...

2 hissə

Loading the player...

3 hissə

Loading the player...

Mendelson Feliks

Uvertyura "Yay gecəsində yuxu"

İfa edir: Boston Simfonik Orkestri, dirijor – Seydji Ozava

Solistlər Kathleen Battle, Frederica von Stade

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1