BƏSTƏKARLAR


Müəllif, musiqi əsərinin yaradıcısı.
Xalq yaradıcılığında adətən bəstəkar və ifaçı bir simada birləşir. 

DÜNYA BƏSTƏKARLARI

 

Debüssi Aşil Klod (22.08.1862 - 25.03.1918)

 

Fransız bəstəkarlıq məktəbinin nümayəndəsi Klod Debüssi musiqi tarixinə bəstəkar, musiqi tənqidçisi kimi daxil olmuşdur. Bəstəkarın yaradıcılığı ümumiyyətlə incəsənətdə yaranmış impressionizm (təəssürat) cərəyanı ilə bağlıdır.

 

Klod Debüssi avqustun 22-si 1862-ci ildə Parisdə anadan olmuşdur. 1872-ci ildə 10 yaşlı Debüssi Paris Konservatoriyasına daxil olur. İlk əsərlərindən simfonik oda “Zuleyma” (Heynenin şeirləri əsasında), 2 hissəli xor və orkestr üçün “Bahar” süitası, sonralar isə “Rodriqo və Ximena”, “Pelias və Melizanda”, “Məhəbbətin cinayəti” operaları, “Kamma”, “Oyunlar”, “Oyuncaqlarla dolu taxta” baletləri, Simfoniya (1880-1881), “Triumf Vakxa” süitası (1882), 3 noktyürn (“Oblaka”, “Praznedstva”, “Sirenı”), arfa və simlilər üçün 2 rəqs, Prelüdiyalar (1891-1894), fortepiano triosu, simli kvartet, violonçel və fortepiano üçün Sonata (1915), skripka və fortepiano üçün Sonata (1916-1917), Qaraçı rəqsləri. Mazurka, “Berqamasskaya süita”, “Romantik vals”, “Obrazlar”, “Estampı” süitası, “Ağ və qara” 3 pyesləri aiddir.

 

Debüssi Klod

12 Prelüdlər (dəftər 1)

№ 1 “Delfiya rəqqasələri”

İfa edir: Qenrix Neyqauz

Loading the player...

№ 2 “Yelkənlər” 

İfa edir: Svyatoslav Rixter

Loading the player...

№ 3 “Veter na ravnine”  

İfa edir: Svyatoslav Rixter

Loading the player...

№ 4 “Звуки и ароматы реют в вечернем воздухе”  

İfa edir: Jan-Efflam Bavuze

Loading the player...

№ 5 “Anakaprinin təpələri” 

İfa edir: Svyatoslav Rixter

Loading the player...

№ 6 “Qar addımlar”

İfa edir: Svyatoslav Rixter

Loading the player...

№ 7 “To, chto videl zapadniy veter”  

İfa edir: Jan-Efflam Bavuze

Loading the player...

№ 8 “Saçları kətan rəngli qız”

İfa edir: Van Klibern

Loading the player...

№ 9 “Dayandırmaq Serenade”  

İfa edir: Arturo Benedetti Mikelandjeli

Loading the player...

№ 10 “Zatonuvşiy sobor”

İfa edir: Tatyana Zaqorovskaya

Loading the player...

№ 11 “Pek rəqsi”  

İfa edir: Arturo Benedetti Mikelandjeli

Loading the player...

№ 12 “Menestrellər”  

İfa edir: Qenrix Neyqauz

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1