BƏSTƏKARLAR


Müəllif, musiqi əsərinin yaradıcısı.
Xalq yaradıcılığında adətən bəstəkar və ifaçı bir simada birləşir. 

DÜNYA BƏSTƏKARLARI

 

Çaykovski Petr (07.05.1840 - 06.11.1893)

 

Çaykovski musiqisi özünün nəzərə çarpacaq rus xalq musiqisi elementləri, zəngin harmoniyası və oynaq melodiyaları ilə seçilir. Bəstələdiyi əsərlərdə rus xalq musiqisi ənənələri ilə yanaşı qərb musiqi elementlərindən böyük ustalıqla istifadə etmişdir. 1913-cü ildə, ölümündən iyirmi il sonra İqor Stravinski "Bahar mərasimi"i ilə rus musiqisini XX əsrin dünya musiqi səhnəsinə daşıyır. XIX əsrin ortalarından öncəki rus musiqi sənəti ilə XX əsrdə dünya musiqi arenalarını fəth edən rus musiqisi arasında Çaykovski yeganə körpü rolunu oynamışdır.

 

Çaykovski dünya auditoriyasının qəlbini fəth etmiş ilk rus bəstəkarı kimi də Rusiya musiqi tarixinə düşmüşdür. Ondan öncə Mixayil Qlinka yalnız bir dəfə Parisdə konsert verə bilmişdir. Sonralar Çaykovskinin St. Peterburq Konservatoriyasında müəllimi olacaq Anton Rubinşteyn də dünya musiqi səhnələrinin daimi "vətəndaşına" çevrilə bilən digər rus musiqiçisi olsa da, o bu nailliyətləri bəstəkar kimi deyil, yalnız virtuoz pianoçu kimi əldə edə bilmişdir.

 

Onun yaradıcılıq irsi çoxşaxəlidir. Bura operalar - “Voyevoda” (1868), “Su pərisi” (Undina) (1869), “Yevgeni Onegin” (1878), “Orleanlı qız” (1879), “Fərsiz” (1883), “Çəkmələr” (1885), “Cadugər” (1887), “Qəliz qadın”, “İolanta” (1891), baletlər - “Qu gölü” (1876), “Yatmış gözəl” (1889), “Fındıq qıran” (Şelkunçik) (1892), simfonik əsərləri - "Tufan" uverturası (1864), Simfoniya №1 "Qış xəyalları" (1866), "Tale" simfonik fantaziyası (1868), Simfoniya №2 (1872), Fortepiano üçün Konsert №1 (1875), Simfoniya №3 (1875), "Françeska de Rimini" simfonik fantaziyası (1876), Rokoko mövzusunda variyasia (konsertlə birgə violonçel üçün) (1878), Konsertlə birgə Skripka üçün konsert (1878), Simfoniya №4 (1878), "1812-ci il" təntənəli üvertura (1880), "Romeo və Culiyetta" üvertura-fantaziyası (1869, 1870, 1880), Orkestrlə birgə fortepiano üçün Konsert №2 (1880), "Manfred" simfoniyası (1885), "Pezo kapriççiosu" (1887), Simfoniya №5 (1880), Orkestrlə birgə fortepiano üçün Konsert No.3 (1893), Simfoniya №6 (1893), fortepiano üçün əsərlər - "Fəsillər" Op.37, 12 xarakterik musiqi lövhələri (1876), Uşaq albomu Op.39, 24 yüngül pyeslər (1878), 18 pyes, Op.72 (1892), orkestr üçün əsərlər - Slavyan marşı (1876), Könüllülər donanmasının marşı (1878) əsərləri daxildir.

 

Çaykovski Petr

“Yevgeniy Onegin”  operası

I pərdə, 1 şəkil, Giriş. Duet və Kvartet

İfa edir: S.Lemeşev, Q.Vişnevskaya, Q.Belov

Loading the player...
I pərdə, 2 şəkil. Məktub səhnəsi  
Loading the player...

I pərdə, 3 şəkil, Oneginin səhnə və ariyası

İfa edir: Böyük Teatrın solistləri, xor və orkestr, dirijor Vasiliy Nebolsin

Loading the player...

Lenskinin ariozosu "Kak sçastliv ya" 

İfa edir: Böyük Teatrın solistləri, xor və orkestr, dirijor Vasiliy Nebolsin

Loading the player...

II pərdə, 1 şəkil. Mazurka və səhnə

Loading the player...

II pərdə, 1 şəkil. Bal u Larinyh. Antrakt, vals, scena i hor

İfa edir: Böyük Teatrın solistləri, xor və orkestr, dirijor Boris Haykin

1955

Loading the player...

II pərdə, 5 şəkil. Lenskinin ariyası  

İfa edir: Böyük Teatrın solistləri, xor və orkestr

V.Petrova, soprano - Larina, Q.Vişnevskaya, soprano - Tatiana,

L.Avdeeva, kontralto - Olga,

E.Verbitskaya, metso-soprano - Filipevna, dayə

Loading the player...

Çaykovski Petr

"Qaratoxmaq qadın" operası

Giriş

İfa edir: Böyük Teatrın Orkestr və xoru, dirijor – Samiul Samosud. 1940

Loading the player...

I şəkil. Germanın ariozosu “Ya imeni yeyo ne znayu”  

İfa edir: Böyük Teatrın Orkestr və xoru, dirijor – Samiul Samosud. 1940

solist: Nikandr Hanayev

Loading the player...

Tomskinin balladası "Üç kartlar" 

İfa edir: Böyük Teatrın Orkestr və xoru, dirijor – Samiul Samosud. 1940

solist: Aleksandr Baturin

Loading the player...

II şəkil. Liza və Polinanın dueti  

İfa edir: Böyük Teatrın Orkestr və xoru, dirijor – Samiul Samosud. 1940

solistlər: Kseniya Derjinskaya, Mariya Maksakova

Loading the player...

Polinanın romansı  

İfa edir: Böyük Teatrın Orkestr və xoru, dirijor – Samiul Samosud. 1940

solist: Mariya Maksakova

Loading the player...

Lizanın ariyası “Otkuda eti slyozı”

İfa edir: Böyük Teatrın Orkestr və xoru, dirijor – Samiul Samosud. 1940

solist: Kseniya Derjinskaya

Loading the player...

Germanın ariozosu “Prosti nebesnoe sozdaniye”

İfa edir: Zurab Ancaparidze

Loading the player...

II pərdə. III şəkil. Knyaz Yeletskinin ariyası “Ya vas lyublyu”

İfa edir: Yuriy Mazurok

Loading the player...

IV şəkil. Giriş. Qrafinyanın fransız dilində mahnısı 

"Je-crains-de-lui-parler-la-nu"

İfa edir: Valentina Levko

Loading the player...

VI şəkil. Lizanın səhnə və ariozosu “Ax istomilas ya qorem”

İfa edir: Tamara Milaşkina

Loading the player...

VII şəkil. Germanın ariozo “Şto naşa jizn? İqra”

İfa edir: Vladimir Atlantov

Loading the player...

Çaykovski Petr

"Sred şumnoqo bala"

İfa edir: Müslüm Maqomayev

Loading the player...

Çaykovski Petr

"To bılo ranneyu vesnoy"  

İfa edir: İ.Arxipova

Loading the player...

Çaykovski Petr

"Blaqoslavlayu  vas lesa"

İfa edir: Boris Qmırya

Loading the player...

Çaykovski Petr

"Zabıt tak skoro"

İfa edir: M.Maksakova

Loading the player...

Çaykovski Petr

"Mı sideli s toboy"

İfa edir: Boris Qmırya

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1