BƏSTƏKARLAR


Müəllif, musiqi əsərinin yaradıcısı.
Xalq yaradıcılığında adətən bəstəkar və ifaçı bir simada birləşir. 

DÜNYA BƏSTƏKARLARI

 

Aleksandr Borodin (12.11.1833 - 27.02.1887)

 

Borodinin yaradıcılıq irsi həcminə görə müqayisədə kiçikdir, amma rus musiqi klassikasının xəzinəsinə ən qiymətli töhfədir. Borodinin yaradıcılığında rus xalqının böyüklüyünün mövzusu aydın keçir, vətənə sevgilər, azadlıq sevmələr.

 

Borodinin ən əhəmiyyətli əsəri - musiqidə milli qəhrəman eposunun nümunəsi olan "Knyaz İqor" operasıdır. Opera obrazların monumental bütövlüyü ilə və xalq xor səhnələrinin imkanıyla, milli rəngin parlaqlığı ilə fərqlənir. "Knyaz İqor" - "Ruslan və Lyudmila” Qlinkanın epik operasının ənənələrini inkişaf etdirir.

 

Borodin həmçinin rus klassik simfoniyalarını yaradanlardan biridir. Onun yaradıcılığında kvartet “Orta Asiyada” musiqili şəkli də özünəməxsusluğu ilə seçilir.

 

Borodin Aleksandr

"Dlya bereqov otchizni dalnoy"

Ifa edir: Mark Reyzen  

Loading the player...

Borodin Aleksandr

"Yatmış knyajna"

Ifa edir: Sergey Leyferkus  

Loading the player...

Borodin Aleksandr

"Qaranlıq meşənin mahnısı "

Ifa edir: Boris Xristov

Loading the player...

Borodin Aleksandr

"Knyaz İqor" operası 

Uvertyura

İfa edir: Gnesin adına Tələbə Simfonik Orkestri.

Dirijor: Vyacheslav Çistyakov

Loading the player...

Proloqdan “Slava” xoru  

İfa edir: Saratov Opera və Balet Teatrının Orkestri və xor

Loading the player...

I pərdə. Qalitskinin mahnısı 

İfa edir: İvan Petrov-Krause

Loading the player...

II pərdə. İqorun ariyası

İfa edir: Dmitriy Xvorostovskiy

Loading the player...

Qıpçak qızların xoru “Uletay na krılyax” 

İfa edir: uşaq xoru "Mavi Quş" və Rusiya Xalq Çalğı Alətləri

Akademik Milli Orkestri, dirijor: Vladimir Andropov

Loading the player...

III pərdə. Xan Konçakın ariyası    

İfa edir: Mark Reyzen

Loading the player...

IV pərdə. Yaroslavlanın ağısı 

İfa edir: Galina Qorçakova

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1