BƏSTƏKARLAR


Müəllif, musiqi əsərinin yaradıcısı.
Xalq yaradıcılığında adətən bəstəkar və ifaçı bir simada birləşir. 

DÜNYA BƏSTƏKARLARI

 

Lüdviq Van Bethoven (17.12.1770 – 26/03.1827)

 

Almaniyanın Bonn şəhərində anadan olan Bethoven sonralar Vyanaya köçür. Burada dövrünün digər böyük bəstəkarı Yozef Haydnla birgə təhsil almış və tezliklə mahir pianoçu şöhrəti qazanmışdır. İyirmi yaşlarından etibarən eşitmə qabiliyyətini tədricən, sonralar isə tamamilə itirməsinə baxmayaraq, bu onu klassik musiqinin ən möhtəşəm əsərlərini yaratmaqdan yayındıra bilməmişdir. Bethoven abunəli konsertlər təşkil etməklə, yazdığı əsərləri naşirlərə satmışdır. Bir sıra zəngin insanlardan maliyyə dəstəyi almaqla tam asudə bir şəkildə yazıb yaratmış, heç vaxt saray və ya kilsədə işləməli olmamışdır. Bethovenin ilk müəllimi atası, Bonn hakiminin saray tenoru Yohan van Bethoven olmuşdur.

 

Sonralar atası Tobias Pifer adlı dostundan oğluna musiqi dərsləri verməsini xahiş etmişdir. Deyilənə görə, atası və müəllimi evə gecə yarı içkili vəziyyətdə dönər və balaca Bethoveni yataqdan durğuzaraq səhər sübhə qədər məşq etməyə məcbur edərdilər. Bethovenin musiqi istedadı özünü çox erkən yaşlarından göstərməyə başlayır. Bethoven artıq səkkiz yaşında piano ilə yanaşı, orqan və skripka dərsləri də alır. Bonnda Bethovenin formalaşmasında ən böyük rol oynamış şəxs, saray orqan ifaçısı Kristian Gotleb Nife olmuşdur. Nifenin köməkliyi ilə Bethoven özünün ilk əsərini – pianoda variyasiyalarını nəşr etdirir.

 

Bethoven rəngarəng janrlarda: simfoniya, konsert, piano və digər alətlər üçün sonatalar, simli alətlər və digər kamera musiqiləri, opera musiqisi, romanslar və s. əsərlər yaratmışdır. Bu əsərləri ilə Bethoven dünya musiqi tarixində klassik musiqidən romantik musiqi mərhələsinə keçid, körpü rolunu oynamışdır. Özünün üçüncü simfoniyası olan "Eroica"nı (italyanca "Qəhrəmanlıq") Napoleona həsr etmişdi. Sonralar Bethoven bu simfoniyanın adını dəyişərək "Sinfonia Eroica, composta per festeggiare il sovvenire di un grand Uomo", yəni "Böyük insanların xatirəsinə ithaf olunan Qəhramanlıq Simfoniyasi" qoyur.

 

Doqquzuncu simfoniyanın dördüncü hissəsini Fridrix Şillerin "Şadlığa mədhiyyə" əsərinin süjeti üzərində yazmaqla bəşəriyyəti qardaşlıq uğrunda mübarizəyə çağıran himn yazır. Yaradıcılığının orta mərhələsi Bethovenin şiddətlənməkdə olan karlıq iztirablarından bir qədər sonrakı dövrdə başlayır. Bu dönəm qəhrəmanlıq və mübarizə haqqında böyük həcmli əsərlərlə xarakterizə olunur. Bu dövrə altı simfoniya, dördüncü və beşinci piano üçün konsertlər, üçlü və violonçel üçün konsertlər, 5 simli kvartet, növbəti yeddi piano sonataları ("Valdşteyn" və "Appassionata" sonataları da bu dövrdə yazılmışdır) və Bethovenin yeganə operası olan "Fidelio" aiddir. Eyni zamanda klassik cərəyanın nümayəndəsi olmaqla yanaşı, yaradıcılığının son dövrlərində romantik cərəyana xas olan “Uzaq sevgilimə” adlı vokal məcmuə də bəstələyir. Çox zaman L.V.Bethoveni həm klassik, həm də romantik bəstəkar adlandırırlar.

 

Bethoven Lyudviq

Sonatalar

Sonata №1 Op.2 f-moll

Piano - Artur Şnabel

Loading the player...

Sonata №5 Op.24

"Bahar"

Ifa edir: Anna-Sofiya Mutter, Lambert Orkis

Loading the player...

Sonata №7 Op.10 D-dur

1 hissə. Presto

Piano - Artur Şnabel

Loading the player...

Sonata №7 Op.10 D-dur

2 hissə. Largo e mesto.

Piano - Artur Şnabel

Loading the player...

Sonata №7 Op.10 D-dur

3 hissə. Menuetto. Allegro.

Piano - Artur Şnabel

Loading the player...

Sonata №7 Op.10 D-dur

4 hissə. Rondo. Allegro.

Piano - Artur Şnabel

Loading the player...

Sonata №8 Op.13 c-moll ("Patetik")

1 hissə. Grave - Allegro-di-molto-e-con-brio

Piano - Vladimir Horowitz

Loading the player...

Sonata №8 Op.13 c-moll ("Patetik")

2 hissə. Adagio-cantabile.

Piano - Klaudio Arrau

Loading the player...

Sonata №8 Op.13 c-moll ("Patetik")

3 hissə. Rondo-(Allegro).

Piano - Annie Fişer

Loading the player...

Sonata №9 Op.47 A-dur "Kreutzer"

Violin: Korey Kerovsek

Piano: Paavali Camppanen

Loading the player...

Sonata №12 Op.26 As-dur

Piano: Emil Qilels

Loading the player...

Sonata №14 Op.27 ciz-moll ("Aylı")

1 hissə. Adagio sostenuto

Piano - Heinrich Neuhaus

Loading the player...

Sonata №14 Op.27 ciz-moll ("Aylı")

3 hissə. Presto agitato

Piano - Heinrich Neuhaus

Loading the player...

Sonata №17 Op.31 d-moll

1 hissə. Largo-Allegro.

Piano - Alfred Brendel

Loading the player...

Sonata №17 Op. 31 d-moll

2 hissə. Adagio.

Piano - Walter Gieseking. 17.08.1949.

Loading the player...

Sonata №17 Op.31 d-moll

3 hissə. Allegretto.

Piano - Solomon Kartner

Loading the player...

Sonata №21 Op.53 C-dur Waldşein ("Avrora")

1 hissə. Allegro con brio.

Piano - Artur Şnabel. 1934.

Loading the player...

Sonata №21 Op. 53 C-dur Waldşein

2 hissə. Introduzione. Adagio molto.

Piano - Artur Şnabel. 1934.

Loading the player...

Sonata №21 Op 53 C-dur Waldşein

3 hissə. Rondo. Allegretto moderato. Prestissimo. 

Piano - Artur Şnabel. 1934.

Loading the player...

Sonata №23 "Appasionata" Op. 57 f-moll

1 hissə. Allegro assai.

Piano - Artur Şnabel

Loading the player...

Sonata №23 "Appasionata" Op. 57 f-moll

2 hissə. Andante con moto.

Piano - Artur Şnabel

Loading the player...

Sonata №23 "Appasionata" Op. 57 f-moll

3 hissə. Allegro ma non troppo.

Piano - Artur Şnabel

Loading the player...

Sonata №31 Op. 110

Piano - Qlen Quld

Loading the player...

Sonata №32

Piano - Yevqeniy Kisin

Loading the player...

Bethoven Lyudviq

”Eqmont” uvertyurası

İfa edir: Berlin Filarmonik Orkestri, dirijor – Klaudio Abbado

Loading the player...

Bethoven Lyudviq

Simfoniya 1 Op.21 H-dur

İfa edir: Vyana Filarmonik Orkestri, dirijor – Kristian Thielemann

Loading the player...

Bethoven Lyudviq

Simfoniya 3 Op.55 Es-dur ("Qəhrəmani")

İfa edir: London Filarmonik Orkestri, dirijor – Otto Klemperer

1 hissə

Loading the player...

2 hissə

Loading the player...

3 hissə

Loading the player...

4 hissə

Loading the player...

Bethoven Lyudviq

Simfoniya 5 Op. 67 c-moll

İfa edir: London Filarmonik Orkestri, dirijor – Otto Klemperer

1 hissə

Loading the player...

2 hissə

Loading the player...

3 hissə

Loading the player...

4 hissə

Loading the player...

Bethoven Lyudviq

Simfoniya 6 Op.68 F-dur ("Pastoral")

İfa edir: Boston Simfonik Orkestri, dirijor –Erix Laynsdorf    

1 hissə

Loading the player...

2 hissə

Loading the player...

3 hissə

Loading the player...

4 hissə

Loading the player...

5 hissə

Loading the player...

Bethoven Lyudviq

Simfoniya 9 D-moll op.125

Allegro ma non troppo, un poco maestoso

Loading the player...

Molto vivace

Loading the player...

Adagio molto e cantabile

Loading the player...

Presto

Loading the player...

Bethoven Lyudviq

”Fidelio” operası, Leonora ariyası

İfa edir: Q.Vişnevskaya

Loading the player...

Bethoven Lyudviq

Fantaziya xor, fortepiano və simfonik orkestr üçün. Op.80

İfa edir: Ronald Brautigam, Andrew Parrott, Norrkoping Symphony Orchestra

Loading the player...

Bethoven Lyudviq

Üvertyura "Koriolan". Op.62

Dirijor: V.Furtvenqler

Loading the player...

Bethoven Lyudviq

Üvertyura "Leonora". №3, Op. 72a

Dirijor: Daniyel Barenboym

Loading the player...

Bethoven Lyudviq

Üçqat konsert Op. 56

İfa edir: Daniyel Barenboym, Yo-Yo Ma və İtzhak Perlman

Loading the player...

Bethoven Lyudviq

32 Variasiyalar c-moll

İfa edir: Qlenn Quld

Loading the player...

Bethoven Lyudviq

"Şotland mahnısı" Op.108

İfa edir: Silviya Firqato və Lunaire Piano Trio

Loading the player...

Bethoven Lyudviq

"Təntənəli Messa" D-dur

İfa edir: Krassimira Stoyanova, soprano; Elina Qarança, mezzo soprano;

Mikayel Şade, tenor; Frans-Cosef Seliq, bass;

Dresden Dövlət Opera Xoru;

Dresden Kapellası;

Dirijor: Kristian Thielemann,

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1