BƏSTƏKARLAR


Müəllif, musiqi əsərinin yaradıcısı.
Xalq yaradıcılığında adətən bəstəkar və ifaçı bir simada birləşir. 

DÜNYA BƏSTƏKARLARI

 

İohan Sebastyan Bax. (1685-1750)

 

XVIII  əsrin birinci yarısının ən görkəmli bəstəkarlarından biri İohan Sebastyan Baxdır. Bax və onunla bir dövrdə yaşamış Qeorq Fridrix Hendel XVII əsrin musiqi  nailiyyətlərini  tamamlayaraq, XVIII əsrə xas olan musiqi dilinə yiyələnir.

 

Bax bir sıra milli musiqi məktəblərinin nailiyyətlərini, məsələn, fransız klavesin sənətini, italyan skripka musiqisini, italyan operasını, xor sənətini, Freskobaldinin orqan musiqisini, həmçinin öz dövrünün musiqi janrlarını böyük diqqətlə öyrənmişdir. Həm qabaqcıl musiqi axınlarının əksi, həm janr zənginliyi baxımında Baxın yaradıcılığı həqiqətən ümumdünya miqyasında tamamlanmış bədii qüvvəyə malikdir.

 

Baxın yaradıcılığı əsas etibarilə lirik-fəlsəfi sahəni əhatə edir. Xor, orkestr, solistlər Baxın əsərlərində bir vəhdət təşkil edir.  Bax həmçinin dahi messalar (Messa h-moll), pasionlar, kantatalar (“Feb və Panın mübahisəsi”), klavir (Y.T.K. I və II cild, 48 prelyudiya və fuqs), orqan (tokkato və orqan üçün fuqa d-moll) və skripka üçün yazılmış əsərlərin müəllifidir.    

 

Bax İohann Sebastian

"Yaxşı temperasiya olunmuş klavir"  I cild.

İfa edir: Svyatoslav Rixter

№ 1 C-dur
Loading the player...
№ 2 c-moll
Loading the player...
№ 4 cis-moll
Loading the player...
№ 5 D-dur
Loading the player...
№ 6 d-moll 
Loading the player...
№ 8 es-moll 
Loading the player...
№ 16 g-moll
Loading the player...

Bax İohann Sebastian

"Yaxşı temperasiya olunmuş klavir"  II cild.

İfa edir: Svyatoslav Rixter

№ 2 c-moll
Loading the player...
№ 6  d-moll
Loading the player...
№ 12 f-moll 
Loading the player...

Bax İohann Sebastian

Prelud və Fuqa  №18 gis-moll 

İfa edir: Qlen Quld  (piano)

Loading the player...

Bax İohan Sebastyan

Milad Bayramı Oratoriyası

Loading the player...

Bax İohann Sebastian

Tokkata və Fuqa  d-moll   

İfa edir: Saymon Preston  (orqan)

Loading the player...

Bax İohan Sebastyan

Messa  h-moll

İfa edir:  Bavariya Simfonik Orkestri və xoru, dirijor – Oyqen Yoxum

"Kurie eleison" 
Loading the player...
"Gloria" 
Loading the player...
Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1